Nazovite nas 051/852-347, 852-210

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za 2013.g.“TIHA”
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU I TURIZAM - ŠILO, Brdo 12
Telefon: Centrala 051 852-149, 852-347, Direktor 852-210, AOP 852-158
Telefax: 852-362, E-mail: tiha@ri.t-com.hr
Žiro račun: 2402006-1100386804 Erste & Steiermärkische Bank Rijeka
Matični - porezni broj: 3039137
OIB 03888089651


Broj Cilj Mjera Aktivnosti Rok Nadležnost
1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu 1.1. definirati i na mrežnoj stranici objaviti viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje 1.1.1. evaulacija postojeće misije i vizije 1.1.2. procijena srednjoročnih ciljeva Drugi kvartal 2013. Uprava društva
1.2. poboljšati provedbu prava na pristup informacijama 1.2.1. Objavljivati informacije na web stranici društva Trajno
1.3. informacije o javnoj nabavi, natječaju za zapošljavanje, informacije koje se ocijene rizičnim u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost 1.3.1. Objavljivati poslovne informacije na web stranici društva Trajno
1.4.uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procijenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije 1.4.1. Sačiniti popis radnih mjesta s visokim rizikom za korupciju Kontinuirano Pravna služba
1.4.2. Definirati izjavu o povjerljivosti i ne pristranosti
1.4.3. Definirati proceduru
2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama 2.1.Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju 2.1.1. Izvođenje programa edukacije za etičku kompetentnost Kontinuirano Pravna služba
2.2. imenovati službenika za informiranje Imenovati službenika za informiranje Drugi kvartal 2013. Pravna služba
Definirati aktivnost i odgovrnost osobe za informiranje
Imenovati povjerenika za etiku Imenovati povjerenika za etiku Drugi kvartal 2013. Pravna služba
Definirati aktivnost i odgovornost povjerenika za etiku
Uspostavljanje i jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole Izrada programa unapređenja sustava financijskog upravljanja i kontrole Drugi kvartal 2013. Zaposlenici involvirani u aktivnosti
Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena Imenovati osobu za detektiranje nepravilnosti Drugi kvartal 2013. Zaposlenici involvirani u aktivnosti
Definirati proceduru Definirati aktivnosti i odgovornost osobe za informiranje
Uspostavljanje i jačanje unutarnje revizije Izrada plana revizije Drugi kvartal 2013. Ured za računovodstvo i financije
Izobrazba u području javne nabave Specijalistički programi izobrazbe u području javne nabave radnika Ureda za javnu nabavu s ciljem stjecanja znanja i vještina koje potvrđuju posjedovanjem certifikata sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave Kontinuirano Ured za javnu nabavu
Redovito informiranje radnika i proaktivno usmjeravanje na ispravno postupanje u radu s težištem na savjesno obavljanje zadataka, poštivanje zakonskih procedura Izrada plana informiranja radnika Kontinuirano Pravna služba
Kontrolne aktivnosti Izrada pisanih procedura za naplatu potraživanja Kontinuirano Ured Računovodstva i financija
Uspostavljanje centralne evidencije svih potpisanih ugovora i preuzetih obveza
Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja radnika radi utvrđivanja poznavanja sustava kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati kao i poboljšati razinu znanja radnika Testiranje radnika Trajno Pravna služba
Uvođenje obvezne specijalizirane poduke radnika kako bi se izgradila etička kompetentnost Interna i vanjska edukacija Trajno Pravna služba


Tiha d.o.o.
Direktor

Nikola Turčić, ing.građ.

Usluge koje pružamo

  • građenje obiteljskih kuća
  • građenje poslovnih i stambenih zgrada
  • proizvodnje drvene i plastične stolarije
  • izrada IZO stakla
  • prodaja građevinskog materijala

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za 2013.g.

Za pregled Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa za 2013.g. kliknite ovdje.

Kontakt

TIHA d.o.o
Brdo 12, 51515 Šilo
Tel:051/852-210, fax:051/852-362

E-mail: tiha@ri.t-com.hr